Навігація
Головна
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Путівник по сайту
--------------------
ДП «Полтавастандартметрологія»
Кременчуцька філія
Послуги з метрології
Послуги з стандартизації
Послуги з сертифікації
Оцінка відповідності
Послуги по випробуванню продукції
Послуги з сертифікації СУ
Організація семінарів та конкурсів
Наукова діяльність
Щодо світлодіодної (LED) продукції
Публічні закупівлі
Вакансії
--------------------
Довідник з технічого регулювання
Новини країн-членів СОТ
Споживачеві Полтавщини
Конкурси
Електронна громадська приймальня
Нормативно-правова база
Інформаційні ресурси
Взаємодія
Опитування
Доступ до публічної інформації
Методичні рекомендації НАЗК
Фотогалерея
Українська мова

 
Головна arrow Оцінка відповідності
Оцінка відповідності PDF Надрукувати Надіслати електронною поштою
Написав Zhanna   
08.06.2016

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ

ПРОДУКЦІЇ ДП «ПОЛТАВАСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»

 

       Орган з оцінки відповідності продукції ДП «Полтавастандартметрологія» (далі в тексті ООВ) акредитований Національним агентством з акредитації України (атестат акредитації №1О056 ЗАВАНТАЖИТИ) та проводить роботи з оцінки відповідності продукції за ініціативою заявника.

      Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України ООВ призначений вимогам:

- технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого ПКМУ від 27.08.2008 № 761, наказ від 02.08.2013 № 890;

- технічного регламенту безпечності іграшок, затвердженого ПКМУ від 11.07.2013 № 515, та технічного регламенту безпеки машин, затвердженого ПКМУ від 30.01.2013 № 62, наказ від 14.05.2015 № 479 про продовження дії наказу від 03.12.2012 № 1381 у частині призначення ДП «Полтавастандартметрологія» органом з оцінки відповідності продукції;

- технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання, затвердженого ПКМУ від 16.12.2015 № 1077, наказ від 16.03.2017 № 401, та технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, затвердженого ПКМУ від 13.01.2016 № 94, наказ від 16.03.2017 № 400.

Оцінка відповідності проводиться з метою підтвердження відповідності продукції вимогам національних стандартів, добровільне застосування яких розцінюється, як доказ відповідності вимогам технічних регламентів.

Замовники робіт з оцінки відповідності несуть відповідальність за забезпечення того, що їхня продукція відповідає вимогам технічних регламентів.

З інформацією про послуги, які надає орган з оцінки відповідності ДП «Полтавастандартметрологія» можна ознайомитися, на цьому сайті, за телефонами (0532) 2-48-56; (0536) 74-12-34 чи особисто завітавши за адресою: м.Полтава, вул.Г.Духова,16 або м.Кременчук, вул.Чапаєва,73.

Послуги ООВ є загальнодоступними для всіх без винятку заявників, незалежно від величини підприємства, його значимості, належності до асоціацій, груп тощо. Оцінка відповідності не залежить від кількості вже зареєстрованих кожним конкретним суб’єктом господарювання декларацій та сертифікатів перевірки типу.

 Всі роботи з оцінки відповідності оплачуються заявником на підставі договорів між заявником і ООВ ДП "Полтавастандартметрологія (форма згідно програми «1С Підприємство»).

       

ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ

  

     Орган оцінки відповідності створений на базі державного підприємства «Полтавастандартметрологія».

ООВ в своїй діяльності керується чинним законодавством України, керівними та нормативними документами законодавчих і виконавчих органів, Статутом, Настановою щодо якості ООВ та іншими документами.

ООВ здійснює свою діяльність недискримінаційним чином відповідно до встановлених процедур так, щоб не перешкоджати або ускладнювати доступ замовникам з дотриманням умов конфіденційності робіт та іншим зацікавленим організаціям.

 

     Діяльність та структура ООВ ДП «Полтавастандартметрологія» базується на відповідності вимогам ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2014 Оцінка відповідності. Вимоги до органів з сертифікації продукції, процесів та послуг (EN ISO/IEC 17065:2012, IDT).

ООВ має штатний персонал, який:

-     підпорядковується керівнику ООВ;

-    є компетентний стосовно виконуваних функцій, охоплюючи складання процедур та документації, необхідної для процесу оцінки відповідності;

-   вільний від впливу тих осіб, які можуть бути зацікавленими у результатах оцінки відповідності.

     До проведення робіт з оцінки відповідності продукції залучаються сертифіковані аудитори та персонал, що пройшов відповідне навчання.

       В ДП «Полтавастандартметрологія» працює штатний персонал, який виконує певні види діяльності під контролем ООВ на стадіях аналізування та прийняття рішення щодо сертифікації/оцінювання відповідності. ООВ також залучає до процедури оцінки відповідності аудиторів, як субпідрядників, згідно оформлених угод. Субпідрядники підтверджують свою компетентність копіями сертифікатів, посвідчень та гарантують, що їх не залучають безпосередньо або через свого роботодавця до участі в розроблянні або виробництві продукції таким чином, який поставив би під сумнів їх неупередженість.

 

Інформація про кваліфікацію, досвід та підготовленість персоналу ООВ зберігається в особових картках та планах підготовки персоналу, що актуалізуються щороку головним спеціалістом з питань персоналу.

Персонал ООВ має чіткі документально оформлені посадові інструкції, що встановлюють його права, обов’язки та відповідальність.

ООВ встановлює критерії компетентності персоналу, які забезпечують, що оцінка відповідності провадиться ефективно і однаковим чином.

Підтвердженням компетентності персоналу є документи щодо вищої освіти, досвіду роботи за фахом та в сфері аудиторської діяльності, посвідчення з підвищення кваліфікації, сертифікати аудитора (сертифікація персоналу третьою незалежною стороною – акредитованим органом з сертифікації персоналу), документальне підтвердження щодо участі у семінарах, конференціях тощо.

Персонал ООВ, що бере участь у процесі оцінки відповідності, ознайомлюється під підпис зі своєю посадовою інструкцією, згідно з якою він зобов’язується, зокрема:

-     додержуватися встановлених ООВ правил, зокрема правил, що стосуються конфіденційності і незалежності від комерційних та інших інтересів; 

-     повідомляти про будь-яку спільну діяльність у минулому або на час призначення щодо оцінки відповідності.

 

 ООВ має та постійно актуалізує повну інформацію про кваліфікацію, підготовленість і фаховий досвід кожного спеціаліста, що бере участь у процесі оцінки відповідності. Стосовно кожного спеціаліста ООВ постійно ведеться облік відомостей про навчання і підвищування кваліфікації.

 

Керівник ООВ здійснює управління діяльністю ООВ, несе персональну відповідальність за його функціонування перед Міністерством економірозвитку і торгівлі України.

 

 

ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ДП "ПОЛТАВАСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ"

 

МАЄ РЯД ПРАВ ТА ОБОВ'ЯЗКІВ, ЗОКРЕМА, МАЄ ПРАВО: (ЗАВАНТАЖИТИ)

 

ООВ ДП "ПОЛТАВАСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ" ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ: (ЗАВАНТАЖИТИ):

 

ЗАМОВНИК ПОСЛУГ ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ: (ЗАВАНТАЖИТИ)

 

 

                                    ЗАМОВНИК ПОСЛУГ МАЄ ПРАВО: (ЗАВАНТАЖИТИ)

 

ЗАЯВКА НА ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ

 

 СЕРТИФІКАЦІЯ ХАРЧОВОЇ ТА ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

 

Схему сертифікації, що використовується під час добровільної сертифікації, визначає заявник з урахуванням особливостей виробництва та  за погодженням з ООВ.

 .Для сертифікації продукції використовуються такі схеми:

      сертифікація кожної партії;

      сертифікація продукції, що випускають серійно, без обстеження виробництва

      сертифікація продукції, що випускають серійно, з обстеженням виробництва;

       сертифікація з оцінкою сертифікованої системи управління якістю.

 Роботи з сертифікації продукції здійснюються на підставі договорів між заявником і ООВ.

Порядок проведення робіт

Порядок проведення сертифікації продукції в загальному випадку містить:

      подання та розгляд заявки на сертифікацію;

      аналізування наданих документів та оформлення висновку за результатами аналізування документації;

      складання та затвердження плану діяльності з оцінювання із зазначенням схеми сертифікації;

      обстеження або оцінку сертифікованої системи управління якістю, як це передбачено схемою сертифікації;

      відбір та ідентифікація зразків продукції;

     випробування продукції з метою сертифікації (при цьому вибір лабораторії, яка проводитиме випробування, узгоджується із замовником;

       аналізування одержаних результатів та прийняття рішення про видачу сертифіката відповідності;

      видача сертифіката відповідності, укладання ліцензійної угоди;

      технічний нагляд за сертифікованою продукцією;

Відмова у видачі сертифіката відповідності

ООВ може відмовити Заявнику в сертифікації при наявності наступних факторів:

         невідповідність продукції вимогам нормативної документації (далі НД) за результатами ідентифікації;

         невідповідність продукції вимогам НД за результатами сертифікаційних випробувань;

         відсутність умов для випуску продукції стабільної якості – при сертифікації продукції, що випускається серійно, за схемою з обстеженням виробництва, оцінкою СУЯ.

         відмова Заявника від подальшого проведення робіт із сертифікації.


При негативних результатах сертифікаційних робіт відповідальний виконавець готує рішення про відмову у видачі сертифіката відповідності за формою. Рішення готується у 2-х примірниках, один з яких залишають у справі, а другий надсилають заявнику.

Рішення про відмову підписується начальником структурного підрозділу ООВ, заступником генерального директора із стандартизації та оцінки відповідності і затверджується керівником ООВ.

Рішення про відмову реєструється в журналі реєстрації Рішень про відмову, який знаходиться у відділі організаційного забезпечення діяльності виробництва.

ООВ у триденний термін сповіщає Заявника про своє рішення. Якщо Заявник особисто не може одержати рішення про відмову в ООВ, воно відправляється поштою, з повідомленням про одержання.

Якщо в результаті оцінювання виявлено невідповідності і заявник висловлює зацікавленість у продовженні процесу сертифікації, ООВ надає заявнику інформацію щодо додаткового оцінювання, яка зазначається в «Плані діяльності з оцінювання».

Якщо заявник погоджує виконання додаткових завдань з оцінювання, ООВ проводить повторне оцінювання з виконанням додаткових завдань.

Порядок призупинення або скасування дії ліцензійної угоди

та сертифіката відповідності

Дію ліцензійної угоди та сертифіката відповідності призупиняють у наступних випадках:

            за результатами технічного нагляду у випадку, якщо вжиттям коригувальних заходів, погоджених з ООВ підприємство може усунути причини виявлених невідповідностей та без проведення повторних випробувань підтвердити відповідність продукції вимогам НД;

              затримки оплати робіт з технічного нагляду.

              письмова заява ліцензіата;

              ООВ продукції виявлено невідповідність продукції вимогам НД;

              несплата коштів за проведення робіт з технічного нагляду, у т.ч. за контрольні випробування;

               ліквідації чи реорганізації підприємства;

               порушення вимог, що ставляться до продукції під час сертифікації;

за негативними результатами технічного нагляду за сертифікованою продукцією, СУЯ;

порушення правил застосування сертифіката та знака відповідності;

               відсутності виробництва сертифікованої продукції протягом більше, як 6 місяців;

               невиконанні заявником умов ліцензійної угоди.

      Рішення про призупинення дії сертифіката, ліцензійної угоди приймають у випадку, якщо вжиттям коригувальних заходів, погоджених з ООВ (як правило до 2-х  місяців) підприємство може усунути причини виявлених невідповідностей та без проведення повторних випробувань підтвердити відповідність продукції вимогам НД.

     Один примірник рішення зберігають у справі з сертифікації, другий у триденний термін направляють із супровідним листом до заявника з повідомленням про одержання.

      У разі скасування дії сертифіката заявник повинен після отримання листа повернути до ООВ оригінал сертифіката та всі його копії, які знищуються за актом комісією ООВ.

      У разі призупинення дія сертифіката може бути поновлена за умови виконання заявником коригувальних заходів щодо усунення виявлених порушень та позитивних результатів контролю їх виконання ООВ.

 

 

 

ПРОЦЕДУРА ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ

(знаходиться на доопрацюванні)

 

           ВИМОГИ ДО ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

 

    Технічна документація, яку подає замовник послуг з оцінки відповідності повинна складатися українською мовою або іншою мовою за погодженням з призначеним органом з оцінки відповідності на кожне найменування продукції та містити:

- найменування та адреса виробника;

- вичерпні дані стосовно процесу виробництва продукції;

- підтвердження відповідності процесу виробництва вимогам національних стандартів (забезпечення належної якості виробництва);

- детальний опис виробу (фото, каталог), достатній для її однозначної ідентифікації;

- список стандартів з переліку національних стандартів, які в разі застосування є доказом відповідності продукції вимогам технічних регламентів;

- нормативний документ на конкретний вид продукції;

- інформацію про основні конструктивні особливості та комплектність;

- інструкцію з експлуатації (при наявності);

- протоколи випробувань.

    Технічна документація повинна охоплювати всі стадії проектування, виробництва і застосування продукції та давати можливість оцінити її відповідність вимогам конкретного технічного регламенту.

Перед введенням в обіг на продукцію повинен бути нанесений знак відповідності технічним регламентам (далі – знак відповідності), форма та опис якого затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1184. Маркування знаком відповідності здійснюється відповідно до правил та умов його нанесення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1184, та вимог конкретних технічних регламентів.

    Декларація разом з технічною документацією зберігається заявником після виготовлення останнього зразка продукції протягом терміну, що вказаний в конкретному технічному регламенті.

 

 

 

                                 ПОРЯДОК РОЗРАХУНКУ ВАРТОСТІ

РОБІТ З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ

 

     Вартість робіт, які проводяться в ДП «Полтавастандартметрологія» під час оцінки відповідності, розраховуються на підставі норм часу в межах граничних нормативів трудомісткості, встановлених відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №514 від 12 липня 2017 року «Про затвердження Правил визначення вартості робіт з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів, що виконуються призначеними органами з оцінки відповідності та визнаними незалежними організаціями».

     Перелік робіт, що виконуються під час оцінки відповідності продукції, визначається відповідно до обраної схеми.

     Для отримання інформації про вартість конкретних робіт з оцінки відповідності для Вашого підприємства, Ви можете надіслати запит:

стосовно робіт з оцінки відповідності харчової продукції –  Ця адреса електронної пошти приховується від різних спамерських та пошукових роботів. Щоб побачити її потрібно активувати java-script. ;

з оцінки відповідності промислової продукції –  Ця адреса електронної пошти приховується від різних спамерських та пошукових роботів. Щоб побачити її потрібно активувати java-script. ;

з оцінки відповідності світлотехнічної та електропобутової продукції -svet@standart.pl.ua.

 

РОЗГЛЯД СКАРГ

 

      В ООВ ДП «Полтавастандартметрологія» розроблено процедуру для розгляду скарг, апеляцій та спірних питань. Порядок розгляду апеляцій передбачає:

        

-            підтвердження, що скарга або апеляція стосується діяльності ООВ;

-            підтвердження отримання скарги або апеляції;

-            відповідальність за збір і перевірку всієї необхідної інформації щодо скарги або апеляції;

-            реєстрацію, розгляд та прийняття рішень щодо всіх апеляцій, скарг та листів стосовно спірних питань;

-            забезпечення відсутності конфлікту інтересів;

-            здійснення коригувальних дій, які включають заходи для зменшення наслідків будь-якої невідповідності, відновлення відповідності з вимогами оцінювання настільки швидко, наскільки можливо, запобігання повторенню невідповідності;

-            документування заходів стосовно спірних питань та коригувальних дій;

-            оцінку ефективності коригувальних дій запроваджених ООВ.

Персонал ООВ, включаючи керівний, не бере участі в розгляді будь-якої апеляції, якщо він був задіяний протягом двох років у відношенні замовника чи постачальника, апеляція якого розглядається.

ПОРЯДОК ПОДАННЯ ТА РОЗГЛЯДУ АПЕЛЯЦІЙ (ЗАВАНТАЖИТИ)

   ПОРЯДОК ПОДАННЯ ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ (ЗАВАНТАЖИТИ)

) 

Останє оновлення ( 28.03.2018 )
 
< Попередня   Наступна >
© 2021 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЛТАВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ»
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.