ВІДДІЛ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВИРОБНИЦТВА
Написав Administrator   
16.07.2008

Відділ організаційного забезпечення діяльності виробництва є аналітичним та проcвітницьким центром по ознайомленню, вивченню та розповсюдженню досвіду з питань якості, досягнень підприємств різного рівня і форм власності, як нашого регіону так, і інших регіонів країни. Спеціалісти відділу проводять аналіз діяльності усіх підрозділів ДП «Полтавастандартметрологія" та займаються організацією та проведенням семінарів, нарад, «круглих столів», конференцій тощо.

 

Головними завданнями відділу є:

 

впровадження в життя національної політики в галузі забезпечення якості продукції, як на регіональному, так і на державному рівнях;

• вивчення, систематизація та узгодження передового досвіду з питань якості продукції, товарів, послуг;

• організація проведення семінарів, нарад для спеціалістів організацій та підприємств різних галузей промисловості з питань, що стосуються компетенції ДП «Полтавастандартметрологія»;

• демонстрація передового досвіду до випуску якісних товарів шляхом проведення виставок, конкурсів, презентацій;

• організація участі ДП «Полтавастандартметрологія» у різних виставках, конкурсах, презентаціях;

• аналіз діяльності підрозділів ДП «Полтавастандартметрологія», підготовка аналітичних довідок, пропозицій щодо покращення роботи центру.

 

 

   За довідками звертатися за телефоном у Полтаві (0532) 56-35-90.
 

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові

Телефон/Факс

Начальник відділу

Юрчишина Наталія Валентинівна

(0532) 56-35-90

 

 

 

 

 

Терміни для розділу «Якість»

 

Якість продукції та послуг - сукупність властивостей, які відображають безпеку, новизну, довговічність, надійність, економічність, ергономічність, естетичність, екологічність продукції (послуги) тощо, або відповідність вимогам, встановленим для цієї категорії продукції (послуг) у нормативно-правових актах і нормативних документах, чи умовах договору із споживачем.

Системи управління – це загальновизнана світова практика управління певною сферою діяльності організації, що заснована на циклі «плануй-дій-перевіряй-поліпшуй». ЇЇ розробка та впровадження передбачає детальний поетапний опис кожного кроку того чи іншого процесу та приведення його потім до норм стандартів і постійне відстежування того, чи немає відхилень від цих норм.

Система управління якістю (СУЯ) – це засіб, за допомогою якого організація спрямовує та контролює ті види діяльності, які впливають на якість.

НАССР – розшифровується як «система аналізу ризиків і контролю критичних точок». Ця система управління дозволяє гарантувати виробництво безпечної продукції шляхом ідентифікації і контролю небезпечних чинників.

Конкурс «100 кращих товарів України» - щорічний всеукраїнський конкурс в ході якого виробники продукції та надавачі послуг з усієї держави змагаються за почесне право потрапити до сотні кращих. Інформацію про хід та результати конкурсу оприлюднюють у всіх ЗМІ, в мережі Інтернет, відповідному щорічному каталозі, тощо.

 

Останє оновлення ( 13.05.2019 )