ВІДДІЛ СЕРТИФІКАЦІЇ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
Написав Administrator   
16.07.2008

                    ПОСЛУГИ, ЯКІ НАДАЄ ВІДДІЛ :

 

Відділ сертифікації систем менеджменту ДП «Полтавастандартметрологія» надає зацікавленим сторонам комплекс послуг, пов’язаних із сертифікацією та аудитом систем менеджменту на відповідність як національних, так і міжнародних стандартів та готовий до виконання завдань будь-якої складності. Наші послуги охоплюють сертифікацію систем управління за:

ДСТУ ISO 9001:2015 Система управління якістю. Вимоги (ISO 9001:2015, IDT)

ISO 9001:2015 Quality management systems — Requirements

ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015, IDT) Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосовування

ISO 14001:2015 Environmental management systems - Requirements with guidance for use

ДСТУ OHSAS 18001:2010 Системи управління безпекою та гігієною праці. Вимоги (OHSAS 18001:2007, IDT)

OHSAS 18001:2007 Occupational health and safety management systems – Requirements

ДСТУ ISO 22000:2007 Системи керування безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга (ISO 22000:2005, IDT)

ISO 22000:2005 Food safety management systems - Requirements for any organization in the food chain Отримати інформацію щодо вищеперелічених стандартів та здійснити їх замовлення Ви можете у відділі стандартизації та наукової інформації ДП «Полтавастандартметрологія»  (ЗАВАНТАЖИТИ).

     Також ми можемо запропонувати Вам проведення персоналізованої підготовки або корпоративних навчань фахівців підприємств за всіма вище наведеними напрямками управління, розповімо про основоположні принципи проведення аудитів за ДСТУ ISO 19011, впровадження енергетичного менеджменту у відповідності до критеріїв ДСТУ ISO 50001. Допоможемо Вам керувати ризиками згідно з ДСТУ ISO 31000:2014 Менеджмент ризиків. Принципи та керівні вказівки (ISO 31000:2009, IDT).

Фахівці нашого підрозділу нададуть допомогу у проведенні аудитів Ваших партнерів та постачальників (аудити другої сторони), діагностичних та інших спеціалізованих аудитів систем управління.

Фахівці відділу сертифікації систем менеджменту під час проведення робіт враховують специфіку та побажання кожного підприємства. Вартість робіт залежить від таких факторів як стандарт, за яким буде проведено роботи з сертифікації, чисельність персоналу, сфера сертифікації, ступінь ризику, пов’язаний із провадженням діяльності підприємства.

Розрахунок часу аудиту здійснюється у відповідності до схем сертифікацій після надання замовником заявки на проведення робіт. Конкретна вартість робіт повідомляється замовнику після розгляду заявки та прийняття позитивного рішення щодо проведення робіт.

  

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові

Телефон

Начальник відділу

Рожновська Катерина Олександрівна

(05322) 2-90-37

 

 

 

Терміни для розділу «Якість»

 

Якість продукції та послуг - сукупність властивостей, які відображають безпеку, новизну, довговічність, надійність, економічність, ергономічність, естетичність, екологічність продукції (послуги) тощо, або відповідність вимогам, встановленим для цієї категорії продукції (послуг) у нормативно-правових актах і нормативних документах, чи умовах договору із споживачем.

Системи управління – це загальновизнана світова практика управління певною сферою діяльності організації, що заснована на циклі «плануй-дій-перевіряй-поліпшуй». ЇЇ розробка та впровадження передбачає детальний поетапний опис кожного кроку того чи іншого процесу та приведення його потім до норм стандартів і постійне відстежування того, чи немає відхилень від цих норм.

Система управління якістю (СУЯ) – це засіб, за допомогою якого організація спрямовує та контролює ті види діяльності, які впливають на якість.

НАССР – розшифровується як «система аналізу ризиків і контролю критичних точок». Ця система управління дозволяє гарантувати виробництво безпечної продукції шляхом ідентифікації і контролю небезпечних чинників.

Конкурс «100 кращих товарів України» - щорічний всеукраїнський конкурс в ході якого виробники продукції та надавачі послуг з усієї держави змагаються за почесне право потрапити до сотні кращих. Інформацію про хід та результати конкурсу оприлюднюють у всіх ЗМІ, в мережі Інтернет, відповідному щорічному каталозі, тощо.

 

Останє оновлення ( 09.01.2019 )