МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
Написав Administrator   
04.01.2012

 Держспоживстандарт України

Міністерство є провідним органом у системі центральних органів виконавчої влади України, яке забезпечує реалізацію єдиної державної політики економічного і соціального реґіонального розвитку та розвитку країни в цілому, а також співробітництва з Європейським Союзом.

Відповідно до Указу Президента України «Про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України» від 31.05.2011 № 634/2011, який набрав чинності 19.06.2011, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (Мінекономрозвитку України) є правонаступником, зокрема, Державної служби технічного регулювання України в частині формування та реалізації державної політики у сфері технічного регулювання (стандартизації, метрології, сертифікації, оцінки (підтвердження) відповідності, управління якістю), а також формування та реалізації державної політики у сфері захисту прав споживачів (крім функцій з реалізації державної політики з питань державного контролю у сфері захисту прав споживачів; функцій з формування та реалізації державної політики з питань безпечності харчових продуктів).

Вищезазначені функції покладено на Департамент технічного регулювання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Державне підприємство «Полтавський регіональний науково-технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації» належить до сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

 

Головними складовими технічного регулювання як основи надійного захисту прав споживачів є системи стандартизації, метрології, сертифікації:

  • стандартизація - це діяльність, що полягає у встановленні положень для загального і багаторазового застосування щодо наявних чи можливих завдань з метою досягнення оптимального ступеня впорядкування у певній сфері, результатом якої є підвищення ступеня відповідності продукції, процесів та послуг їх функціональному призначенню, усунення бар'єрів у торгівлі і сприяння науково-технічному співробітництву;
  • метрологія - наука про вимірювання, яка включає як теоретичні, так і практичні аспекти вимірювань у всіх галузях науки і техніки;
  • сертифікація - процедура, за допомогою якої визнаний в установленому порядку орган документально засвідчує відповідність продукції, систем якості, систем управління якістю, систем управління довкіллям, персоналу встановленим законодавством вимогам.

Управління якістю: забезпечення міжгалузевої координації та функціонального регулювання у сфері управління якістю, сприяння впровадженню на вітчизняних підприємствах сучасних систем управління.

Пріоритетні напрями діяльності Департаменту технічного регулювання:

  • створення ринкових механізмів захисту прав споживачів, адекватних європейським вимогам;
  • підвищення ефективності функціонування національної системи технічного регулювання в інтересах споживачів на основі гармонізації законодавства з вимогами Всесвітньої торгової організації та Європейського Союзу;
  • удосконалення державного контролю і нагляду на споживчому ринку та виробництві;
  • переорієнтування основних завдань стандартизації і сертифікації на потреби пересічного громадянина;
  • використання у повній мірі адміністративного ресурсу для підтримки вітчизняного товаровиробника з метою захисту українського ринку від небезпечних та фальсифікованих товарів;
  • поширення практики співробітництва з виробниками продукції в напрямку виявлення на ринку фальсифікованих товарів, робіт та послуг;
  • використання наявної випробувальної бази для реалізації регіональних програм з проблем споживчої політики.

 

Останє оновлення ( 12.02.2019 )